Välkommen till NewExpansion

Vi genomför utbildningsinsatser på organisations – och individnivå. Vi erbjuder utbildning i motiverande samtal för att stärka personliga resurser. Vi hjälper med effektiv implementering av visioner och mål vid förändringsarbete samt genomför insatser som effektiviserar kommunikationsprocesser.

Läs mer